Partneret.

partnersShoqata Vullnetare per Zhvillim dhe Solidaritet ka firmosur memorandume zyrtare bashkepunimi me partneret e meposhtem:

  • Bashkia Ballsh
  • Bashkia Patos
  • Shkolla e Larte Universitare jopublike “Wisdom University”
  • Ambasada e Republikës Federale të Gjermanisë Tiranë

Shoqata Vullnetare për Zhvillim dhe Solidaritet nënshkruan Memorandumin e Bashkëpunimit me Shkollën e Lartë Universitare Jopublike “WISDOM UNIVERSITY”, në kuadër të Konferencës Prezantuese Studimore për projektin, “Studimi i Integruar mbi Situatën e Sigurisë ” , Zona naftë-mbajtëse , Ballsh – Patos – Marinëz.