12376041_1098396416837561_6849860788725553160_n

Memorandum Bashkëpunimi me Bashkine Mallakaster

Posted on 26/12/2015 · Posted in Lajme

Në vijim të Studimit të Integruar mbi Situatën e Sigurisë
në Zonat naftë-mbajtëse Ballsh-Patos-Marinëz ‘’Shoqata Vullnetare për Zhvillim dhe Solidaritet ‘’përfaqësuar nga Kryetari i saj Z. Aleksander Aliaj dhe Bashkia Mallakastër përfaqësuar nga Kryetari i saj Z.Agron Kapllanaj nënshkruan sot Memorandum Bashkëpunimi . Në kuadër të një bashkëpunimi reciprok për shkëmbimin e informacionit dhe bashkërendimin e punës dhe kontributeve vullnetare për zhvillimin e projekteve të ndryshme , organizimin e fushatave promovuese dhe informuese me grupet e interesit që përfshihen në juridiksionin e Bashkisë Mallakastër .