3

Memorandum Bashkepunimi Bashkia Patos

Posted on 26/12/2015 · Posted in Lajme

Në vijim të Studimit të Integruar mbi Situatën e Sigurisë në Zonat naftë-mbajtëse Ballsh-Patos-Marinëz ‘’ Shoqata Vullnetare për Zhvillim dhe Solidaritet ‘’përfaqësuar nga Kryetari i saj Z. Aleksandër Aliaj dhe Bashkia Patos përfaqësuar nga Kryetarja Znj.Rajmonda Balili nënshkruan sot Memorandum Bashkëpunimi .
Në kuadër të një bashkëpunimi reciprok për shkëmbimin e informacionit dhe bashkërendimin e punës dhe kontributeve vullnetare për zhvillimin e projekteve të ndryshme , organizimin e fushatave promovuese dhe informuese me grupet e interesit që përfshihen në juridiksionin e Bashkisë Patos .