Galeri.

Rehabilitim i ambjenteve te shkolles
9 vjecare 7 deshmoret Ninsh


Aktivitet per femijet organizuar nga SHVZHS