Shoqata Vullnetare Zhvillim Solidaritet

Krijimi dhe nxitja i projekteve zhvellimore per zonat e pa zhvilluara.

 

Veprimtarite

Veprimtarite

projekte

Projekte

nisma dhe fushata

Nisma dhe fushata

Subjekti i organizates

“Shoqata Vullnetare për Zhvillim dhe Solidaritet” është një organizatë jofitimprurëse e krijuar në 26 Shtator 2013
Organizata është një nismë e fokusuar në nxitjen e projekteve zhvillimore për të gjithe target grupet dhe zonat vulnerable. E fokusuar për të lobuar , advokuar dhe vepruar ndaj të gjitha kategorive në nevoje sic mund të jenë Personat me aftësi të kufizuar (PAK), familjet në nevojë , komunitetet (ai rom dhe egjiptian) dhe të gjitha shtresat dhe individët që kërkojnë që e drejta e tyre të dëgjohet.

Ekipi ynë dhe cdo pjesëtar I stafit është i orientuar drejt mbrojtjes së të drejtave të cdo individi ose grupet të cilit I janë cënuar të drejtat themelore qytetare.
“Shoqata Vullnetare për Zhvillim dhe Solidaritet” I shërben totalisht komunitetit për të përmirësuar cilësinë e jetesës , integrimin shoqëror dhe sensibilizimin për të gjitha grupet në nevojë.

 

Lajme dhe te reja

Lajmet me te fundit dhe te rejat nga Shoqata jone

Shkolla 9 vjecare 7 Dëshmorët Ninsh

12/10/2016

Në kuadër të bashkëpunimit me Ambasadën e Republikës Federale të Gjermanisë Tiranë , kemi mundësuar Rehabilitimin e ambjenteve të Shkollës 9 vjeçare “ 7 Dëshmorët “ Ninsh , Mallakaster … read more

Memorandum Bashkepunimi Bashkia Patos

12/26/2015

Në vijim të Studimit të Integruar mbi Situatën e Sigurisë në Zonat naftë-mbajtëse Ballsh-Patos-Marinëz ‘’ Shoqata Vullnetare për Zhvillim dhe Solidaritet ‘’përfaqësuar nga Kryetari i saj Z. Aleksandër Aliaj dhe.. read more

Memorandum Bashkëpunimi me Bashkine Mallakaster

12/26/2015

Në vijim të Studimit të Integruar mbi Situatën e Sigurisë në Zonat naftë-mbajtëse Ballsh-Patos-Marinëz ‘’Shoqata Vullnetare për Zhvillim dhe Solidaritet ‘’përfaqësuar nga Kryetari i saj Z. Aleksander Aliaj dhe Bashkia.. read more